Ban tư vấn

CỔ TÍCH SỰ RA ĐỜI CỦA MẸ – VẾT SẸO

Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này? Ông Trời đáp: […] xem tiếp