TỔ CHUYÊN MÔN

Microsoft cuối cùng đã sửa điều tồi tệ nhất trên Windows 10 - 1

Microsoft cuối cùng đã sửa điều tồi tệ nhất trên Windows 10

Windows 10 trong tương lai cuối cùng sẽ cho phép người dùng chọn khi nào hoặc thời điểm bạn muốn cài đặt phiên bản cập nhật của hệ điều hành này. Chỉ riêng năm ngoái, Microsoft đã phải đối phó với ít nhất hai vấn đề nghiêm trọng của Windows 10 xuất hiện sau khi […] xem tiếp