TIẾNG ANH

Một số đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2019

Các em học sinh thân mến! Dưới đây là đường link tham khảo một số đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2019. Thân ái, Ban biên tập Tổ Tiếng Anh https://vietnammoi.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-tieng-anh-so-gddt-nghe-an-173178.htm https://vietnammoi.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-tieng-anh-thpt-lien-son-171316.htm https://vndoc.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam-2019-co-dap-an-so-de-012/download     xem tiếp

Fix Expression: cụm từ cố định trong Tiếng Anh.

Fix Expression: cụm từ cố định trong Tiếng Anh. Các em học sinh có thể nghiên cứu và tham khảo qua đường link: http://ielts-fighter.com/listening/Unit-15-Fix-expression-Cum-tu-co-dinh-trong-luyen-thi-IELTS_mt1464843834.html Chúc các em thành công. Ban biên tập Tổ Tiếng Anh.             xem tiếp