Công Đoàn

LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 1. Lịch sử ra đời ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 gắn liền với lịch sử của tổ chức giáo giới tiến bộ trên thế giới. Tháng 7-1946 Liên hiệp quốc tế các công đòan giáo dục được thành lập. Trụ sở đặt tại Paris- Pháp, sau chuyển […] xem tiếp

LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM  I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP Ngày 28/7/1929, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) được thành lập, từ đó giáo giới cả nước được tiếp cận với các chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức của giáo giới bắt đầu được hình thành ở nhiều […] xem tiếp