SINH HỌC – KTNN

Ngoại khóa tháng 9, chủ đề: “ THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚ

Ngoại khóa tháng 9, chủ đề: “ THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” Thanh niên, học sinh Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng. Dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn phát huy tinh thần “ Đâu […] xem tiếp

KINH NGHIỆM LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC

KINH NGHIỆM LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC Kinh nghiệm 1: Đọc kỹ đề Nhiều năm vừa qua đề thi trắc nghiệm môn Sinh thường là đề thi dài nhất trong các môn tự nhiên và thời gian làm bài lại ngắn à chúng ta không coi nhẹ công việc đọc đề bài. […] xem tiếp