Tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” và Tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017” và “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia”

– Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” (27/7/1947-27/7/2017), do Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết phát (kèm theo Hướng dẫn số 26-HD/TG). – Tài liệu Tuyên truyền Quan hệ Việt Nam – Lào 2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cung cấp. xem tiếp

Tuyên truyền Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-SGĐT ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận và Kế hoạch số 48a/KH-THPT PT ngày 08 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, Thực hiện Công văn số 83-CV/TG, ngày 29/8/2016 […] xem tiếp

Tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 22-KH/CB, ngày 06/5/2017 của trường THPT Phan Thiết về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự […] xem tiếp

Học tập, quán triệt, tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận – khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 03/5/2017 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận – khóa XIII: Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) […] xem tiếp

Các quy định của Đảng, văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 857-KH-SGD&ĐT-TTra, ngày 24/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Kế hoạchđẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kính gửi đến quý thầy, cô các quy định của Đảng, văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà […] xem tiếp