Tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên Trường THPT Phan Thiết           Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 12/12/2016 của Thành ủy Phan Thiết và Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 28/12/2016 của Chi bộ trường THPT Phan Thiết về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ […] xem tiếp