Công Đoàn

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG MA TÚY 2022-2023

– Đoàn thanh niên: Xây dựng góc truyền thông về phòng, chống ma tuý, phân công mỗi chi đoàn, chi đội phụ trách cập nhật nội dung thông tin, trang trí bảng tin theo tuần hoặc theo tháng. Duy trì hoạt động của Website, Facebook, Fanpage nhằm chia sẻ trên mạng các thông tin về […] xem tiếp