Thi THPTQG 2018: Nhiều học sinh chọn bài thi khoa học xã hội

Năm 2018, theo khảo sát tại 1 số trường THPT, học sinh lớp 12 có xu hướng chọn bài thi khoa học xã hội tăng hơn nhiều so với năm trước, có trường tăng lên 250% thí sinh. Có trường tăng hơn 250% Sau 1 ...