Các ban

THÔNG BÁO THAM GIA CÁC CUỘC THI TRỰC TUYẾN NĂM 2024

Thực hiện công văn số 884/SGDĐT-GDTrH&CN-TX về việc triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 và kế hoạch 383/LĐLĐ Tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”. BCH Công […] xem tiếp