Tuyên truyền

Về việc tuyên truyền phổ biến Pháp luật

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2023) của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận; Nhà trường xin gởi đến quý thầy cô một số thông tư, nghị định có liên quan đến ngành Giáo dục, […] xem tiếp

Triển khai Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Tỉnh

Kính gửi: – Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường; Thực hiện công văn số 1481-CV/TU ngày 16/5/2023 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV); Chi bộ xin gởi đến […] xem tiếp