Hội Chữ Thập Đỏ

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH “TRIỆU BƯỚC CHÂN NHÂN ÁI”

Căn cứ Công văn số 190/CTĐBT ngày 26/3/2024 của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, Văn phòng Sở kính đề nghị quý lãnh đạo cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên […] xem tiếp