Ban chấp hành công đoàn

NHÂN SỰ BCHCĐ- UBKT-BAN TTRND NHIỆM KỲ 2012-2017 (BỔ SUNG)

NHÂN SỰ BCHCĐ- UBKT-BAN TTRND NHIỆM KỲ 2012-2017 (BỔ SUNG)   A/ Về ban chấp hành: 1/ Đồng chí Lý Hoàng Linh Thảo: Chủ tịch CĐCS 2/ Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh: Phó chủ tịch CĐCS 3/ Đồng chí Trần Thị Ngọc Hoà: Uỷ viên Ban Chấp hành 4/ Đồng chí Hồ Thị Minh Trâm: […] xem tiếp