Tổ chức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH – KTNN NĂM HỌC 2018 – 2019

Tổ Sinh _ KTNN: 7 thành viên Môn Sinh: 1. Lê Thị Trường Linh: TTCM 2. Hồ Thị Thiện Toàn: GV 3. Huỳnh Thị Mẫn Tuệ: GV 4. Nguyễn Thị Trang: GV 5. Huỳnh Thị Thanh Truyền: GV KTNN: 1. Nguyễn Thị Kim Hồng: Tổ trưởng công đoàn 2. Huỳnh Thị Kim Thanh: GV   […] xem tiếp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Đoàn Thanh Hồng Vân:  TTCM 2. Nguyễn Thị Hạnh :TPCM và ủy viên ban chấp hành công đoàn 3. Hoàng Thị Minh Hiền :TTCĐ. 4. Văn Thị Ngọc Linh : ủy viên ban chấp hành công đoàn 5. Lê Thiện Phước : Chủ tịch hội chữ thập đỏ 6. Nguyễn Hồng Kim Phượng 7. […] xem tiếp

DANH SÁCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Lê Thiện Phước  chủ tịch Hội, tổ CM Hóa, giáo viên 2. Nguyễn Thị Tuyết Mai phó CT, tổ CM Anh, giáo viên 3. Nguyễn Huỳnh Hoàng Mẫn, ủy viên, tổ Tin, giáo viên 4. Nguyễn Thị Ngọc Bích, ủy viên, Nhân viên Thư viện, tổ văn phòng       xem tiếp