Hoá học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Đoàn Thanh Hồng Vân:  TTCM 2. Nguyễn Thị Hạnh :TPCM và ủy viên ban chấp hành công đoàn 3. Hoàng Thị Minh Hiền :TTCĐ. 4. Văn Thị Ngọc Linh : ủy viên ban chấp hành công đoàn 5. Lê Thiện Phước : Chủ tịch hội chữ thập đỏ 6. Nguyễn Hồng Kim Phượng 7. […] xem tiếp