Tin tức – Thông báo

Về việc triển khai NQ 06-NQ/TW và NQ 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 87- KH/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 và Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng […] xem tiếp

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG MA TÚY 2022-2023

– Đoàn thanh niên: Xây dựng góc truyền thông về phòng, chống ma tuý, phân công mỗi chi đoàn, chi đội phụ trách cập nhật nội dung thông tin, trang trí bảng tin theo tuần hoặc theo tháng. Duy trì hoạt động của Website, Facebook, Fanpage nhằm chia sẻ trên mạng các thông tin về […] xem tiếp