Hội chữ thập đỏ

DANH SÁCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Lê Thiện Phước  chủ tịch Hội, tổ CM Hóa, giáo viên 2. Nguyễn Thị Tuyết Mai phó CT, tổ CM Anh, giáo viên 3. Nguyễn Huỳnh Hoàng Mẫn, ủy viên, tổ Tin, giáo viên 4. Nguyễn Thị Ngọc Bích, ủy viên, Nhân viên Thư viện, tổ văn phòng       xem tiếp