Tin trong ngành

Về việc triển khai NQ 06-NQ/TW và NQ 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 87- KH/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 và Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng […] xem tiếp

Về việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

Thực hiện công văn số 149- CV/BTGTU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5; Chi bộ xin gởi đến toàn thể quý thầy, cô cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường một số nội dung […] xem tiếp

Triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Thực hiện công văn số 989-CV/TU ngày 17/8/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc Triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); Chi ủy xin gởi đến toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị (Khóa XIII)  về kỷ […] xem tiếp

Về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW

Thực hiện công văn số 140-CV/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy  về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW; Chi bộ xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường bản sao lục Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về […] xem tiếp

LƯU Ý VỀ ĐKXT Đại học, CĐSPMN

Thí sinh ĐKXT Đại học, CĐSPMN chú ý: Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2022, thí sinh sử dụng mật khẩu và tài khoản đã được cấp để chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn   Lưu ý: toàn bộ nguyện vọng […] xem tiếp

Về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hiện Kế hoạch 77-KH/TU ngày 13/5/2022 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng […] xem tiếp

Bộ đề thi minh họa kỳ thi TN.THPT 2022

* Bộ GDĐT vừa ban hành Bộ đề thi minh họa kỳ thi TN.THPT năm 2022. * Ban CM đã tải về từ Website của Bộ GDĐT, xin chuyển quý Thầy/Cô các tổ CM nghiên cứu, chuẩn bị cho ôn thi TN từ Tuần 32. * Đáp án đề minh họa và các thông tin khác có […] xem tiếp

Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa năm 2022

Thực hiện công  Kế hoạch số 713-CV/TU, ngày 15/02/2022 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa. Chi bộ trường THPT Phan Thiết xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường: – Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. – Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Thành ủy Phan Thiết. – Kế […] xem tiếp