Thực hiện công văn số 2045-CV/TU  ngày 11/4/2024 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 80,81-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Cấp ủy xin gửi đến quý thầy, cô toàn trường Chương trình hành động số 80,81-CTr/TU của tỉnh ủy Bình Thuận:

Đề nghị quý thầy cô nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn công việc được giao;

          Trân trọng!

          CẤP ỦY

          PBT – Trần Thị Bảo Chi

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1WIfLmufuXIfbIHDD0dKrCi7gAm1EmiJi?usp=sharing

Categorised in: , , ,