SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT

THÔNG BÁO

Về việc đăng bài lên website trường – Năm học 2015-2016

 

Bộ phận phụ trách website trường xin thông báo đến thầy, cô một số nội dung sau:

  1. Việc đăng bài lên website được thực hiện theo quy trình số: 04/QT-THPT PT-PHT3.
  2. Quy định:
  3. Các tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể:

– Có tối thiểu: 02 bài/ tháng được đăng trên website nhà trường.

– Bài viết:

+ Do cá nhân viết: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm, dẫn nguồn tư liệu tham khảo (nếu có), hình đính kèm (nếu có, không vượt quá 1MB, có thể chuyển cho cô Phương Nhi giảm dung lượng hình).

+ Do sưu tầm: ghi rõ nguồn sưu tầm, dẫn đường link (nếu sử dụng trên mạng), ngày tháng năm sưu tầm.

  1. Cán bộ phụ trách:

– Liên hệ đôn đốc các tổ chưa có đủ số bài theo quy định vào giữa tháng.

– Tổng kết số lượng bài viết và báo cáo theo đúng quy trình, ghi nhận để làm minh chứng đánh giá thi đua các tổ cuối năm học.

 

Trân trọng,

PHT

                       Nguyễn Thị Phương An

QUY TRÌNH ĐĂNG BÀI TRÊN WEBSITE:

Categorised in: