Thí sinh ĐKXT Đại học, CĐSPMN chú ý:

Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2022, thí sinh sử dụng mật khẩu và tài khoản đã được cấp để chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn 

 Lưu ý: toàn bộ nguyện vọng được đăng ký trong thời gian thực hành, chạy thử sẽ bị reset để thí sinh nhập nguyện vọng chính thức từ 22/7.

Hướng dẫn cập nhật, kiểm tra học bạ và đăng kí nguyện vọng:

Categorised in: ,