Trường THPT Phan Thiết

Tổ Hóa học

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA TỔ HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ :

“ THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC”

 Quán triệt quan điểm giáo dục toàn diện, nhằm nâng cao kiến thức văn hóa dân tộc và rèn luyện thể chất, sự khéo léo cho học sinh, tổ Hóa học xây dựng chương trình ngoại khóa gồm 2 phần chính: văn nghệ với những bài hát múa, vở kịch về văn hóa dân tộc và phần giao lưu chia sẻ của học sinh về chủ đề này.

Chương trình ngoại khóa là một hoạt động ý nghĩa nhằm giúp học sinh hiểu bản sắc văn hóa dân tộc là một vấn đề sống còn của một dân tôc, một đất nước trong thế giới hiện đại.Qua đó, học sinh có thái độ tôn trọng và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, biết giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc ấy.

 

https://drive.google.com/file/d/0B3l_uinHXMrJVHg1R0dfMmd5dEk/view

Categorised in: ,