* Bộ GDĐT vừa ban hành Bộ đề thi minh họa kỳ thi TN.THPT năm 2022.
* Ban CM đã tải về từ Website của Bộ GDĐT, xin chuyển quý Thầy/Cô các tổ CM nghiên cứu, chuẩn bị cho ôn thi TN từ Tuần 32.
* Đáp án đề minh họa và các thông tin khác có liên quan đến từng bộ môn: quý Thầy/Cô truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để nắm thêm chi tiết nhe.
https://drive.google.com/drive/folders/1NECM9_5YpIH05x1SjHXEKKe-E4Ht2MLL?usp=sharing

Categorised in: , , ,