Điểm tin

Về việc triển khai quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV)

Thực hiện công văn số 1210-CV/TU  ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV); Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên […] xem tiếp

Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo  Thành ủy Phan Thiết phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối […] xem tiếp

Về việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

Thực hiện công văn số 149- CV/BTGTU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5; Chi bộ xin gởi đến toàn thể quý thầy, cô cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường một số nội dung […] xem tiếp

Kết quả kỳ thi TN 2022_ THPT Phan Thiết

Kính gởi quý Thầy/Cô toàn trường: * Kết quả kỳ thi TN 2022 của trường THPT Phan Thiết: – Kết quả thi toàn trường (Sheet 036) – Kết quả thi từng lớp (Sheet lớp) – Kết quả từng bộ môn (Sheet 2 và File PDF) * Kết quả chung: – Đậu TN: 527/ 528 (tỉ lệ 99,81%), […] xem tiếp