Thực hiện công văn số 884/SGDĐT-GDTrH&CN-TX về việc triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 và kế hoạch 383/LĐLĐ Tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”.

BCH Công đoàn xin kính gửi lại kế hoạch 2 cuộc thi để quý thầy cô được biết và tham gia.

1. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024 gồm 2 đợt:

– Đợt 1: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

– Đợt 2: Từ ngày 15/6/2024 đến ngày 15/7/2024.

– Đường link tham gia: 

http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn

2. Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác  an toàn, vệ sinh lao động”

– Thời gian bắt đầu Cuộc thi: Từ 0h00 ngày 15/4/2024

– Thời gian kết thúc Cuộc thi: 0h00 ngày 15/5/2024

– Thời gian trao giải dự kiến: Từ tuần thứ ba của tháng 5/2024

– Đường link tham gia: laodongcongdoan.vn

BCH Công đoàn đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia đầy đủ. Kính nhờ quý thầy cô TTCM các tổ quan tâm nhắc nhở, quý thầy cô TTCĐ tổng hợp, báo cáo số lượng tham gia về cho Cô Hải Yến (trước ngày 15/5/2024). Các trường hợp không tham gia, đề nghị tổ chuyên môn ghi rõ họ tên và lý do cụ thể, để BCH Công đoàn xem xét, là tiêu chí trong việc xếp loại thi đua hoạt động công đoàn cuối năm.

Đây là hoạt động chung, rất mong quý thầy cô tham gia đầy đủ, đạt kết quả cao.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BCH Công đoàn

Đoàn Thị Hải Yến   

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1K8G1Vfq6Aw2ucBfSsOIDo8-kHeGtRXP9?usp=sharing

Categorised in: , ,