1. Đoàn Thanh Hồng Vân:  TTCM
2. Nguyễn Thị Hạnh :TPCM và ủy viên ban chấp hành công đoàn
3. Hoàng Thị Minh Hiền :TTCĐ.
4. Văn Thị Ngọc Linh : ủy viên ban chấp hành công đoàn
5. Lê Thiện Phước : Chủ tịch hội chữ thập đỏ
6. Nguyễn Hồng Kim Phượng
7. Hoàng Lê Thy Vân

 

Categorised in: