SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT

QUẢN LÝ NỀ NẾP -CHỦ NHIỆM- HƯỚNG NGHIỆP – HĐNGLL -NGOẠI KHOÁ
TUẦN 28
(Từ ngày 21/3 đến 26/3/2022)

I. NHẬN XÉT TUẦN 27:
– Ban QLNN:
Chuyên cần: số lượt vắng vẫn còn cao. Không có lớp đảm bảo sĩ số 100%. Tổng số vắng của Khối 11 cao nhất: 479 lượt. Các lớp có lượt vắng cao 12A6 ( 94 lượt); 11A14 (64 lượt); 10A4 ( 70 lượt). Số HS bị dương tính Covid tăng rất nhanh, nhiều HS được cho về giữa giờ để test do có triệu chứng sốt, ho…Cập nhật và báo cáo kịp thời số HS vắng hàng ngày cho Sở GD.
Nề nếp học tập: Khối 12 ổn định. Khối 10 và 11 số giờ Khá và Trung bình tăng nhiều hơn so với tuần 26. Các lớp có giờ học xếp loại Trung bình: 11A3; 11A8; 10A8; 10A16. Lớp 10A4 &10A13: 2 Khá; 10A11& 10A16 : 3 Khá. Lý do: thiếu chuẩn bị bài, kiến thức cũ còn yếu….
Nề nếp tác phong: tương đối ổn định. Tuy nhiên một số lớp tinh thần tự quản chưa cao, vẫn còn tình trạng ăn trong lớp (10A6); 4 HS 10A3: chơi bài trong thời gian tự học
Một số GVCN chưa bám lớp đủ số buổi theo qui định. Một số GVBM chưa phê kí sổ đầu bài kịp thời do đang trong thời gian cách ly, điều trị bệnh.
– Chủ nhiệm: cập nhật số liệu phòng chống Covid kịp thời theo yêu cầu của Sở GĐ. Đề nghị GVCN cập nhật hàng ngày những học sinh là F0 đã khỏi bệnh.
– CĐ: cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn về Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Rà soát thăm hỏi bổ sung những đoàn viên F0.
– ĐTN: Kết nạp 182 đoàn viên mới đợt 2, Khối 12 vào tiết SHCN thứ Bảy 19/3/2022. Chấm thi ST/ TTNNĐ cấp trường 2022. Tăng cường bảo đảm công tác an ninh trật tự giờ tan trường của Đội TNXK.
– Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19: tiếp tục cập nhật số liệu F0 báo cáo Sở GD, phối hợp CTĐ, y tế kiểm tra định kỳ việc phòng chống dịch của các lớp.
– Khuyến học: lập danh sách HSKK cần xe đạp đi học để xét tặng. (nhận được đề xuất 3 HS)
II. CÔNG TÁC TUẦN 28:
1. Công tác quản lý nề nếp:
– Tiếp tục kiểm tra , giám sát việc thực hiện nề nếp, giữ trật tự trong giờ học khi GVBM không thể dạy trực tiếp,
– Đảm bảo nề nếp ổn định trong thời gian khối 11& 10 kiểm tra chung giữa kì theo lịch CM,
– Phối hợp ĐTN, lực lượng TNXK kiểm tra việc thực hiện ATGT giờ tan trường, nghiêm cấm HS điều khiển xe phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe,
– Rà soát, phát hiện và xử lí tình trạng nam sinh hút thuốc lá vào giờ ra chơi,
– Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng học,
– Chú trọng bảo vệ sức khỏe, quan tâm công tác phòng chống dịch Covid, ngăn ngừa lây lan nhanh trong học đường .
– Phối hợp kịp thời với GVCN trong xử lí HS vi phạm nội qui, các vụ việc đột xuất của HS.
– Phối hợp Ban y tế kiểm tra việc vệ sinh lớp sau buổi thi Thứ Bảy 26/3/2022. (sáng và chiều)
2. Công tác chủ nhiệm:
– Tăng cường bám lớp ( tối thiểu 3 buổi/ tuần) đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện các yêu cầu của nhà trường về việc thực hiện ATGT, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống thuốc lá, ma tuý….
– Nhắc nhở học sinh đảm bảo vệ sinh phòng học ở buổi học chính khoá, chú ý vệ sinh các phòng học tăng tiết trái buổi.
– Động viên HS vượt khó học tập giúp kéo giảm số lượng HS bỏ học, chuyển học nghề.
– Đặc biệt lưu ý học sinh về việc thực hiện 5K, không để tăng số lượng F0 của lớp. Phối hợp GVBM có biện pháp giúp học sinh F0 theo kịp bài học trong những ngày cách ly tại nhà điều trị bệnh.
– Quan tâm, hướng dẫn HS tinh thần tự quản, tự học trong thời gian GV chưa thể dạy trực tiếp
– Nhắc nhở HS ôn tập và tham gia kiểm tra giữa kỳ 2 nghiêm túc.
– Nhắc HS vệ sinh lớp sau buổi thi thứ Bảy 26/3/2022.
3. Công tác hướng nghiệp -HĐNGLL- ngoại khoá- phối hợp các bộ phận, đoàn thể:
– Ban lao động: vệ sinh môi trường theo lịch tháng 3 (14h30 ngày 25/3/2022 – lớp 11A7)
– ĐTN: Chấm sản phẩm chào mừng 26/3 (trang trí nón lá chủ đề biển đảo)
– Khuyến học: tặng xe đạp cho HSKK, dự kiến 26/3/2022.
– Thiết bị: rà soát lại đề xuất mua sắm thiết bị theo hướng dẫn của phòng KHTC
– CSVC: sửa chữa nhỏ vách, trần, nền, quạt tường ở bàn GV
– Phối hợp trường ĐHPT tổ chức thi ĐGNL: sáng 27/3/2022.

Categorised in: , ,