Tổ Sinh _ KTNN: 7 thành viên

Môn Sinh:

1. Lê Thị Trường Linh: TTCM

2. Hồ Thị Thiện Toàn: GV

3. Huỳnh Thị Mẫn Tuệ: GV

4. Nguyễn Thị Trang: GV

5. Huỳnh Thị Thanh Truyền: GV

KTNN:

1. Nguyễn Thị Kim Hồng: Tổ trưởng công đoàn

2. Huỳnh Thị Kim Thanh: GV

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorised in: