Bài 1: Bài  tập về hình chóp tam giác đều.

 

hd

Hướng dẫn truy cập bài học:

+ Bấm vào hình trên, xuất hiện trang web có giao diện như hình.

+ Kéo nút “Vẽ” để vẽ hình

+ Kéo nút “Giải” Để xem các bước giải.

Bài 2. Bài tập về hình chóp tứ giác đều:

2

 

Hướng dẫn truy cập bài học:

+ Bấm vào hình trên, xuất hiện trang web có giao diện như hình.

+ Kéo nút “g” để vẽ hình và xem các bước giải.

* Bài viết tiếp tục được cập nhật

Tổ Toán

logo toanthpt1

04/10/2015

Categorised in: