Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học và triển khai hoạt động Công đoàn

năm học 2016 – 2017, Trường THPT Phan Thiết

 

Nhằm triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 10 năm 2016, trường THPT Phan Thiết đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học và triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2016  – 2017.

Hội nghị thông qua nội dung trọng tâm của Kế hoạch năm học 2016 – 2017; định hướng chung của công tác Công đoàn năm học 2016 – 2017; thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý: Dự thảo Kế hoạch năm học 2016 – 2017, góp ý Dự thảo Kế hoạch Công đoàn năm học 2016 – 2017; thông qua tổng hợp các ý kiến góp ý: Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2016 – 2017.

Có 05 báo cáo tham luận của các tổ, bộ phận trong nhà trường về giảng dạy, giáo dục và tư vấn tâm lý học đường; Hội nghị biểu quyết chỉ tiêu trong kế hoạch năm học, chỉ tiêu trong công tác Công đoàn; Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2015 – 2016; phương phướng hoạt động năm học 2016 – 2017 Hội nghị đã thông qua công khai tài chính và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; Để thực hiện tốt chỉ tiêu và kế hoạch năm học Hội nghị đã thông qua giao ước thi đua giữa nhà trường và Công đoàn năm học 2016 – 2017;

Hội nghị đã đi đến thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu thi đua mà Nhà trường và Công đoàn đã dự thảo.

Sau các báo cáo là phần khen thưởng: các danh hiệu trong năm học 2015-2016:

A. Những giải thưởng của Nhà trường:

– Trường đạt tập thể Lao động tiên tiến trong năm học 2015 – 2016;

– Trường đạt thành tích đơn vị xếp thứ Ba khối Thi đua 2 các trường THPT năm học 2015 – 2016;

– Trường THPT Phan Thiết đã có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2015 – 2016) đạt 01 giải khuyến khích cấp quốc gia.

– 02 Tập thể (tổ) đạt lao động tiên tiến;

– 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở có;

– 83 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

– 04 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 12 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– 16 cá nhân đạt danh hiệu giáo viên và nhân viên có thành tích xuất sắc trong công tác được trường khen thưởng;

– Sáng kiến kinh nghiệm – giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học Ngành đánh giá xếp loại có 3 sáng kiến: 2 loại B và 1 loại C;

– Khen thưởng GVCN, GVBM đã đóng góp trong giáo dục, giảng dạy và ôn tập cho học sinh khối 12 trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 – 2016 đạt thành tích cao (6 GVCN, 6 GVBM)

– Khen thưởng về kết quả duy trì sĩ số Ôn thi THPT QG 2016 có 6 GV;

B. Những giải thưởng của Công đoàn trường:

– Khen thưởng Công đoàn viên Công đoàn trực thuộc CĐGD có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015 – 2016, của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Thuận, gồm tập thể BCH Công đoàn nhà trường và 2 cá nhân;

– Khen thưởng Công đoàn dã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn 2015 – 2016 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường THPT Phan Thiết; gồm có 3 tổ Công đoàn, 2 cán bộ Công đoàn, 2 đoàn viên Công đoàn.

 

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong Hội nghị:

Tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên Trường THPT Phan Thiết

dự Hội nghị xây dựng năm học và triển khai Công đoàn năm học 2016 – 2017

Thầy Lương Đào Quốc Dũng – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường thông qua kết quả nhà trường trong năm học 2015 – 2016 và nội dung trọng tâm của Kế hoạch năm học 2016 – 2017

 

Thầy Đồng Thiện Khiêm – Phó hiệu trưởng, tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo và thống nhất các chỉ tiêu thi đua năm học 2016 – 2017

 

Cô Lý Hoàng Linh Thảo- Chủ tịch Công đoàn thông qua định hướng chung của công tác Công đoàn năm học 2016 – 2017.

 

Cô Trương Thị Ngọc Hiếu – Ban tư vấn tâm lý học đường trình bày tham luận “Một số vấn đề về chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cho học sinh khi bước vào đầu cấp”

 

Cô Trần Thị Ngọc Hòa đại diện BCH Công đoàn trường trình bày tham luận “Công tác chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho Cán bộ- nhà giáo- người lao động trong nhà trường”

 

Cô Trương Thị Thái Thanh – Tổ trưởng tổ Sử – Địa – GDCD trình bày tham luận “Kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy – học và nâng cao chất lượng ở tổ bộ môn”

 

Cô giáo Lưu Thị Hòa Bình –Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2015–2016, kế hoạch năm học 2016–2017.

 

Thầy Hiệu trưởng Lương Đào Quốc Dũng trao phần thưởng cho Tập thể lao động tiên tiến được Sở GD&ĐT Bình Thuận khen tặng: Tổ Sử – Địa – GDCD và Tổ Hóa học;

Cô Lý Hoàng Linh Thảo – Chủ tịch Công đoàn trường trao phần thưởng Khen thưởng về kết quả duy trì sĩ số Ôn thi THPT QG 2016

 

Thầy Hiệu trưởng Lương Đào Quốc Dũng trao phần thưởng Công đoàn viên Công đoàn trực thuộc CĐGD có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015 – 2016,của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Thuận cho tập thể BCH Công đoàn Nhà trường và 2 cá nhân là Cô Nguyễn Thị Phương An và Cô Nguyễn Thị Hạnh.

 

Người viết: Lương Thanh Anh Tuấn

 

Categorised in: