THÀNH ĐOÀN PHAN THIẾT                                                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

                   ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT

                                                                                                                 Phan Thiết, ngày 29 tháng 8 năm 2016

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ 2016-2017

        Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017, căn cứ vào kế hoạch tổ chức đại hội các chi đoàn và đại hội đoàn trường THPT Phan Thiết nhiệm kì 2016 – 2017. Ban thường vụ đoàn trường THPT Phan Thiết hướng dẫn các chi đoàn tổ chức thực hiện đại hội chi đoàn nhiệm kì 2016-2017 với các nội dung như sau:

PHẦN I: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

– Họp trù bị tiến hành trước khi diễn ra đại hội chính thức 1, 2 ngày và phải mời GVCN về dự  để chỉ đạo đại hội.

– Trong Đại hội trù bị cần làm được các nội dung sau:

1. Cử ra một người dẫn chương trình (Chọn một đoàn viên nói to lưu loát truyền cảm nhanh nhẹn, không nằm trong ban thư ký, đoàn chủ tịch). Để làm công việc: ổn định tổ chức, cho chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và mời đoàn chủ tịch lên điều khiển đại hội.

2. Dự kiến nhân sự:

– Phải đưa ra danh sách đề cử (ứng cử) vào BCH khoá mới. Có ghi rõ họ tên, quê quán, ngày vào đoàn, chức vụ đang giữ.

– Số lượng: Nên giới thiệu từ 3-5 người để bầu ra BCH gồm 3 người gồm 1 bí thư, 1 phó BT, 1 uỷ viên.

– Tiêu chuẩn: Là đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, học lực TB, hạnh kiểm khá trở lên, nhanh nhẹn, đạo đức tốt, có nhiều thành tích trong học tập, lao động…

– Giới thiệu nhân sự cho BCH khóa mới cần đảm bảo tính kế thừa, bắt buộc phải có nhân sự là người trong BCH khóa cũ.

3. Bầu ban kiểm phiếu:  Gồm 3 đồng chí đoàn viên

– 1 Trưởng ban, 2 uỷ viên

– Ban kiểm phiếu phải thảo sẵn biên bản kiểm phiếu, biên bản bầu cử, thể lệ bầu cử, hòm phiếu, phiếu bầu (có chữ ký của bí thư chi đoàn cũ hoặc có dấu treo của đoàn trường)

4. Bầu ban thư kí: Gồm 2 đoàn viên.

– Một người ghi biên bản, một người ghi nghị quyết đại hội, Ban thư kí không nằm trong danh sách đoàn chủ tịch.

5. Bầu đoàn chủ tịch: Gồm có 3 người.

Bí thư chi đoàn khoá cũ (hoặc bí thư lâm thời), lớp trưởng và một đoàn viên khác. Đoàn chủ tịch phải thay nhau điều khiển đại hội .

6. Phân công người viết báo cáo tổng kết.

– Người viết báo cáo tổng kết (Khối 11 và 12) và phương hướng là bí thư chi đoàn khoá cũ (hoặc bí thư lâm thời).

– Các bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động phải được GVCN lớp duyệt trước sau đó BTV đoàn trường duyệt.

7. Phân công viết tham luận (nếu có)

8- Phân công tiểu ban hậu cần.

– Chuẩn bị, tiếp tân, nước uống cho đại biểu, bánh kẹo, hoa quả nếu có.

– Cuối buổi ở lại quét dọn, phòng học, tắt điện, quạt, kê dọn bàn ghế…

9- Báo cáo Thu – Chi: Các khoản tài chính của chi đoàn trong năm qua một cách công khai và chi tiết.

10. Phân công văn nghệ: Chọn 2-3 tiết mục văn nghệ (nếu có)

11- Phân trang trí, khánh tiết.

– Chọn 1 người chữ đẹp biết kẻ, vẽ để vẽ khẩu hiệu.

– Chọn 2 người trang trí cờ tổ quốc, cờ đoàn, ảnh Bác (hoặc huy hiệu đoàn, cử người mang khăn trải bàn, bình bông, trang trí).

– Cách trang trí  (Bảng + Phông):

trang_tri_dh_400

 

PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

STT

Nội dung công việc

Hồ sơ ĐH

Người điều hành

01

Ổn định tổ chức, phát tài liệu (nếu có)

Ban tổ chức

02

Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca).

Ban tổ chức

03

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

Ban tổ chức

04

Mời Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký.

Ban tổ chức

Đoàn chủ tịch

05

Thông qua chương trình Đại Hội.

X

Đoàn chủ tịch

06

Khai mạc Đại Hội.

Đoàn chủ tịch

07

Thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2012 và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2013.

X

Đoàn chủ tịch

08

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Đoàn chủ tịch

09

Các tham luận, thảo luận.

X

Đoàn chủ tịch

10

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và tổ kiểm phiếu (đã bầu ở phiên trù bị)

X

Đoàn chủ tịch

11

Bầu cử.

Tổ kiểm phiếu

12

Văn nghệ.

Ban tổ chức

13

Công bố kết quả bầu cử.

X

Tổ kiểm phiếu

14

BCH mới ra mắt

Bầu đại biểu đi dự ĐH Đoàn Trường.

15

Biểu quyết chỉ tiêu.

Đoàn chủ tịch

16

Thông qua nghị quyết Đại hội.

X

Ban Thư ký

17

Bế mạc. (Có thể họp phiên thứ nhất BCH)

Đoàn chủ tịch

18

Chào cờ (có thể không hát Quốc ca).

Ban tổ chức

 

MẪU KỊCH BẢN ĐẠI HỘI

Phần I

  1. Ban tổ chức làm việc

Người dẫn chương trình

+ Tập trung, điểm danh và ổn định tổ chức

+ Văn nghệ chào mừng

+ Cho chào cờ, hát quốc ca, hát đoàn ca

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Đoàn chủ tịch về vị trí: Kính thưa Đại hội, qua Đại hội trù bị ngày …../…./….., Đại hội đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí:

1- Đ/c:……………………………………….

2- Đ/c:……………………………………….

3- Đ/c:……………………………………….

Sau đây xin mời đoàn chủ tịch về vị trí làm việc (Người dẫn chương trình hết nhiệm vụ)

2. Đoàn chủ tịch điền khiển đại hội

* Đoàn CT về vị trí, 1 đ/c thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu ban thư ký: Kính thưa Đại hội,thông qua đại hội trù bị ngày …./…./…. Đại hội đã bầu ra ban thư ký gồm 2 đ/c:

1- Đ/c:……………………………………….

2- Đ/c:……………………………………….

 Xin mời ban thư ký về vị trí làm việc

* Thông qua chương trình làm việc: Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu Đ/c……………………………………… (Đ/c khác trong đoàn chủ tịch) công bố chương trình Đại hội. Sau đó giới thiệu Đ/c tiếp theo lên đọc báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động (Thường là bí thư khoá cũ)

* Đại hội thảo luận: Chỉ định các Đ/c trong chi đoàn trình bày tham luận (Đã chuẩn bị trước) trên các mặt, học tập, rèn luyện đạo đức, lao động, phong trào VHVN, TDTT, nề nếp, ……(Nếu có)

* Đoàn chủ tịch mời đại biểu đoàn trường phát biểu (nếu có).

* Mời GVCN phát biểu ý kiến.

* Tổng hợp ý kiến thảo luận.

* Đoàn chủ tịch tuyên bố BCH cũ đã hoàn thành nhiệm vụ:Kính thưa Đại hội, Kính thưa các Thầy (Cô) cùng toàn thể các bạn Đoàn viên trong chi Đoàn. Thay mặt BCH chi Đoàn………. chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô) và các bạn trong chi Đoàn đã giúp cho chi Đoàn hoạt động tốt trong năm học qua, đến giờ phút này, đại diện BCH nhiệm kì 2015-2016 chúng tôi xin công bố BCH kết thúc nhiệm kỳ. Sau đây Đại hội chuyển sang bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Phần 2: Bầu BCH khoá mới

1. Đoàn chủ tịch công bố danh sách bầu cử: Kính thưa đại hội., căn cứ vào yêu cầu, tiêu chuẩn về một uỷ viên BCH, căn cứ vào điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, căn cứ vào tình hình cụ thể công tác đoàn trong chi đoàn ………… BCH khoá mới gồm 3 đồng chí: 1BT, 1PBT, 1UV. Kính thưa đại hội, qua phiên họp trù bị ngày …../…./…… Đại hội đã đưa ra danh sách ứng cử vào BCH mới gồm:

1- Đ/c:……………………………………….

2- Đ/c:……………………………………….

3- Đ/c:……………………………………….

4- Đ/c:……………………………..

5- Đ/c:……………………………..

Một lần nữa xin Đại hội cho ý kiến về dự kiến nhân sự BCH mới

– Đ/c nào nhất trí cho biểu quyết (giơ tay)

– Đ/c nào không nhất trí (giơ tay)

Vậy có …………% đ/c nhất trí (thường là 100% nhất trí)

Xin cảm ơn !

Theo điều lệ đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, qua đại hội trù bị đại hội thống nhất phương án bầu cử bằng phiếu kín.

2. Mời ban bầu cử:Kính thưa đại hội, qua đại hội trù bị chúng ta đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm 3 đ/c:

1- Đ/c:………………………………………. Trưởng ban

2- Đ/c:………………………………………. uỷ viên

3- Đ/c:………………………………………. uỷ viên

Một lần nữa xin Đại hội cho ý kiến về ban kiểm phiếu.

-Đ/c nào nhất trí cho biểu quyết (giơ tay)

– Đ/c nào không nhất trí (giơ tay)

Vậy có …………% đ/c nhất trí (thường là 100% nhất trí). Xin cảm ơn !

Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc (Đoàn chủ tịch xuống dưới)

3. Ban kiểm phiếu lên làm việc: Trưởng ban kiểm phiếu công bố lại danh sách: Kính thưa đại hội, vừa qua đại hội đã thống nhất danh sách BCH khoá mới gồm …… đ/c:

1- Đ/c:……………………………………….

          2- Đ/c:……………………………………….

          3- Đ/c:……………………………………….

          4- Đ/c:……………………………..

          5-Đ/c:………………………………

Vậy số lượng ứng cử, đề cử (lớn hơn hay bằng)………………. số định bầu (3 đ/c) theo điều lệ đoàn TNCS HCM sau đây đại hội tiến hành bỏ phiếu kín.

– Trưởng ban giới thiệu phiếu bầu: Phiếu bầu của chúng tôi là phiếu trắng có chữ ký của BT chi đoàn khoá cũ, các đ/c bầu ai trong danh sách trên thì ghi vào.

          Sau đây tôi xin thay mặt ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử BCH chi đoàn ………..nhiệm kỳ ……………………

+ Phiếu bầu không hợp lệ:

          1. Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội thông qua.

          2. Phiếu không bầu ai (phiếu trắng), phiếu xoá giữa hai dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai, để ai.

          3. Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua.

          4. Phiếu có ký hiệu riêng, phiếu ký tên người bầu, phiếu không có chữ ký của BT chi đoàn khoá cũ.

+ Phiếu bầu hợp lệ: Ngoài các trường hợp trên là phiếu bầu hợp lệ

+ Kết quả trúng cử: Lấy từ cao xuống thấp (Nếu có 2 người cùng số phiếu thì bầu lại hoặc xin ý kiến biểu quyết)

          Trên đây tôi đã thông qua thể lệ bầu cử BCH chi đoàn ………….. nhiệm kỳ ……………………….. Mời các uỷ viên phát phiếu bầu.

– Trưởng ban giới thiệu hòm phiếu: Trưởng ban giơ hòm phiếu lên kiểm tra xem trong có gì không và giới thiệu với đại hội và phân công 2 uỷ viên đi phát phiếu và thu phiếu bầu cử.

– Ban kiểm phiếu mang phiếu ra ngoài để kiểm phiếu.

– Người dẫn chương trình cho Đại hội vui văn nghệ.

– Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu (có mẫu kèm theo).

– BCH mới ra mắt: Đ/c tân BT chi đoàn phát biểu lời cảm ơn và hứa trước đại hội.

– Bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn trường (Đoàn chủ tịch): Mỗi chi đoàn học sinh giới thiệu 3 đại biểu đi dự đại hội đoàn trường (thường là bí thư mới, lớp trưởng và 1 đoàn viên ưu tú trong chi đoàn). Chi đoàn CBGV giới thiệu 04 đại biểu.

– Đoàn chủ tịch giới thiệu Đ/c thư ký lên thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Đọc xong đ/c thư ký xin ý kiến đại hội, nếu đại hội nhất trí cho biểu quyết.

– Bí thư chi đoàn khoá cũ tổng kết đại hội (Diễn văn bế mạc)

– Người dẫn chương trình hướng dẫn đại hội chào cờ (không hát quốc ca)

– Vui liên hoan văn nghệ, liên hoan bánh kẹo…….

– Thu dọn khánh tiết

* BCH các chi đoàn dựa vào mẫu kịch bản đại hội để xây dựng một kịch bản đại hội cho chi đoàn của mình duyệt với giáo viên chủ nhiệm.

Phần III: Một số vấn đề khác

  1. Thời gian và hình thức tổ chức

– Đại hội các chi đoàn K11,12 và hội nghị hiệp thương K.10 đồng loạt vào tiết sinh hoạt ngày thứ 7 (10/9/2016)

– Đại hội chi đoàn giáo viên: Chủ nhật ngày 18/9/2016, Chi đoàn giáo viên lên kế hoạch, văn kiện duyệt Cấp ủy.

  1. Hồ sơ đại hội

Sau khi đại hội kết thúc chi đoàn phải nộp hồ sơ đại hội về BTV đoàn trường danh sách trích ngang BCH khoá mới, danh sách đại biểu đi dự đại hội đoàn trường (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, lớp, ngày vào đoàn, nơi ở), biên bản đại hội có chữ ký của thư kí, nghị quyết đại hội, biên bản bầu cử có chữ ký của trưởng ban và bí thư chi đoàn khoá cũ có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp (chậm nhất là 3 ngày sau khi tổ chức đại hội).

Các chi đoàn dựa theo công văn hướng dẫn và tổ chức thực hiện, xây dựng văn kiện cho đại hội và xây dựng kịch bản đại hội, nếu có vấn đề gì thắc mắc liên hệ Ban thường vụ đoàn trường để trao đổi.

                                                                                                                     TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                        Bí thư

 

                                                                                                                                 Đoàn Thị Hải Yến

 

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT

Ban Chấp hành Chi đoàn ……………………

Ngày ……… tháng …….. năm …………

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN …………………………………

NHIỆM KỲ2016 – 2017

Hôm nay vào lúc ……… giờ …….. phút, ngày …….. tháng ……. năm ……………

Tại …………………………………………………………………………………………………….

Tổ bầu cử chúng tôi gồm:

1. Đ/c …………………………………………. Tổ trưởng

2. Đ/c …………………………………………. Thành viên

3. Đ/c …………………………………………. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành …………….. nhiệm kỳ …….. (……. – ……)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ………… đồng chí

Danh sách ứng cử viên là: …………. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra:……………. phiếu

Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu

Số phiếu hợp lệ:……………………. phiếu

Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành …………………. nhiệm kỳ ………. (…….. –  ……..) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

 

TM. TỔ BẦU CỬ

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT

Ban Chấp hành Chi đoàn ……………………

Ngày ……… tháng …….. năm …………

 

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT

NHIỆM KỲ2016 – 2017

Hôm nay vào lúc ……… giờ …….. phút, ngày …….. tháng ……. năm ……………

Tại …………………………………………………………………………………………………….

Đã bầu ra các đồng chí đi dự đại hội đại biểu đoàn trường ngày 25/9/2016 gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c …………………………………. …………

2. Đ/c …………………………………. ………….

3. Đ/c …………………………………. ………….

XÁC NHẬN CỦA GVCN

TM. BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

(Ký và ghi rõ họ tên)

Categorised in: