HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRÊN “TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI”

 

1.     Tài khoản giáo viên

1.1. Đăng nhập và sửa thông tin

HINH1

– Địa chỉ đăng nhập: http://truongtructuyen.edu.vn/

– Sử dụng tài khoản được cấp đăng nhập vào góc phải màn hình.

HINH2

– Sau khi đăng nhập xong, nhấn vào “Thông tin cá nhân” để cập nhật. Đối với lần đầu tiên đăng nhập, chủ tài khoản cần nhập đầy đủ thông tin

HINH3

– Để thay đổi thông tin, ta vào “Sửa thông tin cá nhân” nhập đầy đủ, đúng thông tin. Sau khi nhập xong, nhấn “Cập nhật thông tin cá nhân

– Để thay đổi địa chỉ email, SĐT, tài khoản cho dễ sử dụng, ta vào “Đổi email, SĐT, tài khoản”  nhập tên đăng nhập, số ĐT, địa chỉ email muốn thay đổi và nhập mật khẩu đã được cấp. Cuối cùng nhấn “Cập nhật”.

HINH4

– Để thay đổi mật khẩu tao vào “Đổi mật khẩu” . Sau đó, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay, cuối cùng nhấn “Đổi mật khẩu mới”.

HINH5

– Để tham gia được diễn đàn, cần phải đưa ảnh thẻ cá nhân lên. Quy trình như sau, ta vào “Đổi ảnh thẻ” nhấn “chọn tệp tin” cuối cùng nhấn “OK

HINH6

1.2. Tạo bài học mới

Để tạo bài học mới cho học sinh tham gia học tập ta nhấn “Tạo bài học mới”, tiếp đến nhập đủ thông tin cho bài học

HINH7

 

 

HINH8

Cuối cùng nhấn “Tạo bài học”.

– Khi tạo xong có thể chỉnh sửa thông tin, bằng việc nhấn vào tên bài học, ta có thể bổ sung thêm tài liệu bằng cách nhấn “Thêm tài liệu

HINH9

HINH10

 

 

HINH11

– Khi thêm xong, nhấn “OK

– Trong qua trình, theo dõi việc học tập của học sinh, GV có thể gửi các thông báo bằng cách nhấn “Hoạt động – Thông báo

HINH12

 

 

HINH13

1.3. Tạo tài khoản cho HS (Đối với GVCN)

– Tạo tài khoản cho HS, ta vào “Không gian trường học” nhấn “Danh sách lớp chủ nhiệm”. Tiếp đến nhấn “Tạo tài khoản cho học sinh

HINH14

 

 

HINH15

– Nhấn “Xem danh sách”, ở cuối trang ta chọn “Download danh sách lớp

HINH16

1.4. Tham gia sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn

– Nhấn “Sinh hoạt chuyên môn” chọn một chủ đề sinh hoạt. VD Công nghệ 12

HINH17

 

 

HINH18

Ở góc phải màn hình, ta chọn “Đồng ý”, rồi nhấn “OK

HINH19

 

HINH20

– Nếu là tham gia cả tổ/nhóm ta nhấn “Thêm thành viên”. Để tiền cho việc tìm kiếm, ta nhập GV vào ô tìm kiếm sẽ có danh sách GV toàn trường. Chọn GV nào ta nhấn vào “Thêm thành viên”.

HINH21

 

 

HINH22

– Sau khi, hoàn thành xong ta được nhóm của mình.

HINH23

– Đối với thành viên trong nhóm, khi đăng nhập sẽ có thông báo bên góc phải. Ta nhấn “Thông báo” sẽ có toàn bộ các thông báo các thành viên khác gửi.

HINH24

 

 

HINH25

– Trong phần sinh hoạt, có thảo luận cho nhóm và hỏi đáp chung của tổ hoặc cụm. Muốn thảo luận nhóm, ta nhấn “Thảo luận nhóm”, rồi “Thêm thảo luận”. Nhập đủ thông tin cần thiết rồi nhấn “Gửi

 

 

 

HINH26

 

HINH27

 

Khi đó, các GV trong nhóm sẽ nhận được thông báo và tham gia hoạt động.

HINH28

 

HINH29

 

HINH30

 

HINH31

– Hoạt động cuối cùng của sinh hoạt là nộp sản phẩm (Chỉ dành cho nhóm trưởng). Ta nhấn “Sản phẩm – Kết quả

HINH32

 

 

HINH33

2. Tài khoản học sinh

2.1. Cách sửa thông tin cá nhân giống như của giáo viên

2.2. Cách tham gia bài học

– Vào “Không gian trường học” chọn bài học muốn học.

– Nhấn “Tham gia khóa học”, sau đó nhấn “OK

HINH34

 

HINH35

– Nhập tên nhóm

HINH36

– Nếu nhóm có nhiều bạn tham gia, chọn “Thêm thành viên”. Ở ô tìm kiếm ta chọn mã học sinh của nhóm (Gợi ý ta chỉ cần nhập “HS” là có danh sách HS toàn trường).

HINH37

– Sau đó, chọn bạn tham gia vào nhóm.

HINH38

– Quá trình tham gia khóa học, học sinh có thể gửi câu hỏi, bài thu hoạch cho GV.

– TCPN –

1/10/2015

Categorised in: