Kính gởi quý Thầy/Cô toàn trường:

* Để quý Thầy/Cô GVBM, GVCN, các tổ CM, tổ VP và các bộ phận có liên quan chủ động hoàn thành các công việc cuối năm học theo KH công tác tháng 5/2022, Ban CM xin lưu ý một số nội dung theo thống nhất của BGH nhà trường:
1. Ôn tập thi TN.THPT 2022:
– Tuần 36: ôn thi TN tuần thứ 4 (theo TKB đang thực hiện)
– Tuần 37: ôn thi TN tuần thứ 5 (theo TKB lần V/ HKII)
+ 2 ngày thứ Ba 24/5 và thứ Tư 25/5: thi thử TN 2022 theo lịch.
– Tuần 38: ôn thi TN tuần thứ 6 (theo TKB lần VI/ HKII, dành riêng cho khối 12)
– Tuần 40 (từ 13/6 đến 18/6): ôn thi bù TN, theo TKB dạy bù (Ban CM sẽ gởi trong tuần 38)
2. Hoàn thành CT, điểm số khối 10+11:
– Tuần 36: sửa bài KT cuối kỳ II, cho HS làm bù các bài KTTX, KTĐK còn thiếu, rà soát- dạy bù CT.
– Tuần 37: hoàn thành nội dung CT năm học (theo TKB lần V/ HKII)
+ 2 ngày 24 và 25/5: khối 10+11 nghỉ D-H.
– Hoàn thành điểm số Vnedu cuối năm học (GVBM): 23/5.
– Hoàn thành kiểm tra chéo số điểm cá nhân (tổ CM): 24/5.
– Hoàn thành kết quả giáo dục cuối năm học (cô Minh Trâm): 25/5.
– Nộp lại sổ điểm cá nhân cuối năm học (cô Bảo Chi nhận): 28/5.
3. Họp xét Hạnh kiểm HS cuối năm học:
– 15g 30, ngày 19/5 (theo thông báo cô Linh Thảo đã gởi)
4. Thi NPT khối 11:
– Ngày CN, 22/5 (theo QĐ và thông báo cô Linh Thảo đã gởi)
5. Hoàn thành vào điểm, phê ký học bạ cuối năm học:
– Khối 12 (GVCN): 20/5.
– Khối 10+11 (GVBM, GVCN): cuối tuần 38.
6. Kiểm tra chéo hồ sơ thi TN 2022 theo phân công của Sở GDĐT:
– Tiếp Đoàn KT của trường PBC (Thầy HT, thầy Thành Sơn, cô Phương Nhi, cô Ngọc Bích, cô Thành Kim)
+ Thời gian: theo thống nhất với trường PBC (từ 21/5 đến 25/5)
– KT hồ sơ thi tại trường Lê Lợi (cô Linh Thảo, thầy Thành Sơn, cô Phương Nhi)
+ Thời gian: theo thống nhất với trường Lê Lợi (từ 21/5 đến 25/5)
– Nộp hồ sơ ĐKDT cho Sở GDĐT (cô Ngọc Bích): 14g, ngày 26/5.
7. Thu nhận hồ sơ, chuẩn bị cho kỳ thi TS vào lớp 10:
– Thời gian: từ 26/5 đến 30/5.
– Ban TNHS thực hiện theo phân công đã gởi.
8. Tổng kết năm học 20212022:
– Xây dựng Báo cáo tổng kết năm học (cô Tĩnh- TKHĐ chủ trì phối hợp, theo đề cương của Sở GDĐT): trong tuần 37.
– Hoàn thành danh sách HS được khen thưởng cuối năm học (cô Minh Trâm): 25/5.
– In giấy khen HSG, HSTT cuối năm học (cô Mỹ Duyên): 26+27/5.
– Lễ tổng kết năm học:
Không tổ chức tập trung toàn trường.
+ GVCN các lớp phối hợp Ban đại diện CMHS tổ chức tại lớp vào ngày thứ Bảy 28/5 (tất cả các lớp, theo suất học sáng+chiều)
+ Khen thưởng cuối năm học của nhà trường: tất cả HSG1 HSTT có kết quả cao nhất của lớp, HS có điểm cao nhất của các bộ môn, lớp dẫn đầu thi đua toàn trường (12A2 và 10A10)
+ GVCN chủ động trao đổi với BĐD/CMHS lớp để khen thưởng thêm cho HS (tùy điều kiện cụ thể của lớp)
9. Họp CMHS cuối năm học:
– Khối 12: ngày CN, 15/5 (theo thông báo thầy HT đã gởi)
– Khối 10+11: ngày CN, 29/5 (sáng: khối 11, chiều: khối 10)
10. Xét thi đua, đánh giá xếp loại VC cuối năm học:
– Các tổ CM: họp xét trong tuần 37, gởi biên bản cho Thường trực HĐTĐ để tổng hợp.
– Họp HĐLT cuối năm học: chiều 01/6/2022.
11. Thi lại cuối năm học:
– Do phải ưu tiên cho công tác chuẩn bị thi TS 10, nên việc tổ chức thi lại cuối năm học sẽ được chuyển sang tuần 40.
– Thời gian tổ chức thi lại: 2 ngày 13+14/6/2022.
– Ban CM sẽ có thông báo cụ thể về KH thi lại (riêng việc nộp đề thi lại: vẫn thực hiện theo KH đã thông báo)
* Rất mong quý Thầy/Cô toàn trường quan tâm để đảm bảo hoàn thành các công việc cuối năm học theo đúng KH.
Trân trọng./.
Phan Thiết, ngày 14/5/2022
TL. HIỆU TRƯỞNG
PHT– ĐTK

Categorised in: