Các em học sinh thân mến!

Dưới đây là đường link tham khảo một số đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2019.
Thân ái,
Ban biên tập Tổ Tiếng Anh
https://vietnammoi.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-tieng-anh-so-gddt-nghe-an-173178.htm
https://vietnammoi.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-tieng-anh-thpt-lien-son-171316.htm
https://vndoc.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam-2019-co-dap-an-so-de-012/download

 

 

Categorised in: ,