Tiết Nghiên Cứu Bài Học Vật Lý 10, với sự tham gia sinh hoạt của thầy cô trong tổ Lý-KTCN cùng các em học sinh lớp 10A12

 

IMG 9867

Giới thiệu cho HS bộ dụng cụ thí nghiệm định luật Bôi-lơ Mari-ốt

 

IMG 9870

IMG 9873

 Kết hợp với phương tiện trình chiếu bỗ trợ giới thiệu dụng cụ thí nghiệm

 

IMG 9871

Học sinh thao tác với dụng cụ thí nghiệm

 

IMG 9872

 

Học Sinh làm việc theo nhóm, xử lý số liệu vừa lấy được từ thí nghiệm

 

IMG 0394

 

 

IMG 0395

 

IMG 0399

 

Giáo viên nhận kết quả xử lý số liệu của các nhóm, nhận xét và dẫn dắt học sinh tự đưa ra kết luận của thí nghiệm

 

IMG 0400

 

Một số hình ảnh trong tiết học

 

IMG 0401

 

 

 

IMG 9869

 

 

 

-HVH-

17/03/2015

Categorised in: