Ngoại khoá:

“Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/ AIDS trong học đường

          Những năm gần đây, với chính sách mở cửa và chuyển đổi vận hành nền kinh tế thị trường ở nước ta, bên cạnh những thành tựu to lớn về các lĩnh vực phát triển KT – XH mà chúng ta đã đạt được, các mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường cũng đã làm nảy sinh và phát triển nhanh chóng các tệ nạn xã hội, đặc biệt nghiêm trọng là tệ nạn ma túy. Ma túy đã và đang gây nhiều tác hại to lớn về kinh tế, xã hội của đất nước, làm băng hoại, phá vỡ các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gây mất trật tự an ninh, trật tự xã hội.

Ma túy đã, đang xâm nhập vào trường học bằng nhiều con đường, thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi gây nên sự lo lắng cho cộng đồng và toàn thể xã hội. Trước tình hình đó, ngày 24/10/2016 vừa qua, Đoàn trường đã phối hợp với Tổ Sinh-KTNN và Tổ Sử – Địa – GDCD tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề: “ Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/ AIDS  trong học đường”

Thông qua buổi ngoại khóa giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết  về nguy cơ, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy, HIV/AIDS. Qua đó góp phần giữ gìn sự trong sạch, lành mạnh môi trường giáo dục ở các trường học, tạo nền tảng vững chắc cho các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa:

Untitled3 

Phần thi Lời chào hỏi của đội ƯỚC MƠ ( KHỐI 10)

   Untitled4

Phần thi Lời chào hỏi của  KHỐI 11

 

 

            Người viết

 

       Nguyễn Thị Trang

Categorised in: