Hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định rõ về cách thức và thời gian đăng ký dự thi.

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1 – 20.4

Đăng ký dự thi từ ngày 1.4

Điểm khác biệt khi đăng ký dự thi năm nay so với năm 2016 là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi.

Từ ngày 1.4 – 20.4 bắt đầu tiếp nhận đăng ký dự thi của thí sinh theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ phần mềm quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Sau ngày 20.4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Các sở Giáo dục – Đào tạo quyết định các nơi đăng ký dự thi đảm bảo thuận tiện cho thí sinh. Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. “Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ”, Bộ Giáo dục – Đào tạo lưu ý.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai đảm bảo chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông… đúng quy định; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 để ghi các thông tin vào mục đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trong phiếu đăng ký dự thi.

Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì phần mềm quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi (lưu ý thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng chứng minh nhân dân thống nhất khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển).

Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

Theo hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia 2017 mà Bộ Giáo dục – Đào tạo mới ban hành, với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật.

Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Các trường hợp được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 20.6.2017 (chi tiết ở bảng dưới).

Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 20.6.2017:

TT

Môn

Ngoại ngữ

Chứng chỉ

đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm

– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)

– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень – ТРКИ-1)

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)

– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng

Trung Quốc

HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

– Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1

– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1

– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Tuệ Nguyễn

Categorised in: