Thực hiện công văn số 714-CV/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về việc phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận;

Nay Chi bộ nhà trường:

Phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên toàn trường.

1) Giao trách nhiệm:

1.1. Ban Chấp hành Đoàn trường phát động cuộc thi trong học sinh, đoàn viên, thanh niên.

1.2.  Ban Chấp hành Công đoàn trường chịu trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc công đoàn viên tham gia tích cực cuộc thi.

1.3.  TTCM các tổ chịu trách nhiệm thống kê số lượng thành viên của tổ tham gia dự thi và báo cáo cho đồng chí Phó Bí thư Chi bộ từ ngày 17/8-19/8/2022.

2) Về yêu cầu:

– Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường tham gia ít nhất 01 lần thi (tổ chức hàng tuần từ 14/02/2022 đến 15/8/2022).

– Các lớp học có ít nhất 10 học sinh tham gia (ít nhất một lần thi).

Lưu ý:

– Cuộc thi được tổ chức hàng tuần từ 14/02/2022 và kết thúc vào ngày 15/8/2022.

– Hình thức thi: trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng phần mềm thi trắc nghiệm tracnghiemtgbt@gmail.com được đăng tải trên trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận: binhthuan.dcs.vn và các trang liên kết như baobinhthuan.com.vnsgddt.binthuan.gov.vn

– Các tài liệu tham khảo được gởi đính kèm.

https://drive.google.com/drive/folders/1Sw6_LydNn7603YLd4_nYynqXsRFt4SmZ?usp=sharing

                                                                                                               TM.CHI BỘ

PBT – Trần Thị Bảo Chi

Categorised in: , ,