Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 404/ KH SGDĐT ngày 25/02/2021 về Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025, Công đoàn trường phối hợp cùng Ban chuyên môn đề nghị các tập thể tổ và Đoàn TNCS HCM trường THPT Phan Thiết triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong năm học 2022-2023  cụ thể như sau:

  1. Tổ chuyên môn / tổ công đoàn :

Mỗi nhóm bộ môn đăng ký ít nhất 1 nội dung công việc sẽ sáng tạo, đổi mới, thực hiện trong năm học 2022-2023.

Ví dụ: tổ Sử- Địa- Công dân có 3 nhóm bộ môn, tổng số nội dung đăng ký ít nhất là 3 bao gồm cả cá nhân và tập thể. (Cá nhân làm theo mẫu 1, tập thể làm theo mẫu 2). Riêng  tổ văn phòng  đăng ký 1 nội dung đổi mới sao cho phù hợp với nhiệm vụ mà tổ được giao.

  1. Đoàn TNCS HCM

Tổ chức phát động, triển khai các nội dung thi đua

có liên quan đến đoàn viên thanh niên toàn trường.

Tổ chức cho các chi đoàn/ đoàn viên đăng ký nội dung thi đua

.

CĐ gửi đính kèm kế hoạch 129 của Trường và  mẫu 1 (cá nhân), mẫu 2 (tập thể)

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1HnnyMjP-y7SC_qPxBKDO2QHa0D3a3Ws-?usp=sharing

Categorised in: , ,