Ban CM xin gởi quý Thầy/Cô toàn trường (để biết)

* QĐ của Sở GDĐT về việc thành lập 2 HĐ coi thi TS 10, năm học 2023-2024 tại Trường THPT Phan Thiết:
– HĐCT 1 đặt tại trường THPT Phan Thiết (28 phòng thi)
– HĐCT 2 đặt tại trường THCS Nguyễn Trãi (22 phòng thi)
Trân trọng./.
PHT- ĐTK
Link quyết định:
https://drive.google.com/drive/folders/1cqyIYuOCQQZsBh5R8huoz9M80qS9lci6?usp=sharing

Categorised in: , ,