Thực hiện Công văn số 1508/SGDĐT-GDTrH&CN-TX, ngày 15/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận v/v tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020,

– Công văn số 1508/SGDĐT-GDTrH&CN-TX, ngày 15/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;

– Kế hoạch số 553/KH-BGDĐT ngày 09/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban Tổ chức cập nhật trên trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn từ 9 giờ 00 ngày 24/8/2020.

 

 

 

Categorised in: ,