Nằm trong chương trình GDQP-AN năm học 2023-2024, phối hợp với BCH Quân sự Tp Phan Thiết tổ chức bắn đạn thật cho học sinh khối 12, thông qua kết quả bắn nhằm đánh giá lại kết quả giảng dạy môn GDQP-AN năm học 2022-2023, qua đó đề ra mục tiêu giảng dạy huấn luyện nâng cao kết quả cho năm học tới.

Categorised in: , , ,