IMG 1157

 

 

Theo kế hoạch chung của Nhà Trường, tổ Tiếng Anh đã tiến hành SHCM theo NCBH lần 1. Toàn tổ đã thảo luận và thống nhất chọn bài để tiến hành nghiên cứu trong toàn tổ, tổ đã phân công nhóm giáo viên chuẩn bị và soạn bài ở hai khối lớp 10 và 11. Tổ sẽ tiếp tục thảo luận để hoàn chỉnh giáo án cho tiết SHCM theo NCBH trong thời gian tới. Tinh thần chung của các thành viên trong tổ rất trách nhiệm và hào hứng.

 

TỔ TIẾNG ANH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH LẦN 2

Sau khi toàn tổ đã tiến hành nguyên cứu bài học lần 1, tổ Tiếng Anh đã tiến hành nguyên cứu bài học lần 2, lần này giáo án soạn chung đã khá hoàn chỉnh,tuy nhiên tổ vẫn tiếp tục thảo luận kĩ, chi tiết lại giáo án để tiến hành tiết dạy minh họa lần 1. Sau tiết dạy minh họa 1 toàn tổ lại tiếp tục nguyên cứu để hoàn thiện bài học trong thời gian tới.

 

Tổ Tiếng Anh

 

IMG 1204

Categorised in: