Học tiếng Anh, bạn có phân vân khi nào dùng “it’s” và “its”? Còn cách dùng khác nhau của “me” và “I” thì sao? Bài trắc nghiệm dưới đây tổng kết những lỗi về ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh, bạn thử xem mình giỏi ngữ pháp tiếng Anh đến đâu nhé!

LINK LIÊN KẾT TRẮC NGHIỆM:

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/trac-nghiem-ban-co-mac-nhung-loi-ngu-phap-pho-bien-trong-tieng-anh-20170308080302725.htm

Categorised in: ,