Ngày 13/1/2024 được sự hỗ trợ của ĐH Quốc Tế Miền Đông các em học sinh khối 12 có 1 ngày trải nghiệm tại ngôi trường này.

Thông qua buổi trải nghiệm thực tế các em hiểu biết thêm về một số ngành nghề, qua đó có những nhận thức đúng trong việc chọn nghành nghề cho tương lai.

Categorised in: , , ,