Căn cứ Công văn số 190/CTĐBT ngày 26/3/2024 của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, Văn phòng Sở kính đề nghị quý lãnh đạo cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này đến đội ngũ và thực hiện tải app VRace để đăng ký tham gia (có Công văn và Hướng dẫn đính kèm).

      Ngoài ra, những thông tin này được đang tải trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT (https://sgddt.binhthuan.gov.vn), mục “Thông tin tuyên truyền” để thuận tiện theo dõi, thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả triển khai (Số người tham gia/Tổng số công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; số người không tham gia (nêu rõ lí do); Tổng số km đi bộ, chạy bộ/cơ quan, đơn vị) và gửi qua mail Văn phòng Sở (chậm nhất ngày 28/4/2024) để tổng hợp, báo cáo.

     Trân trọng./.

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1ywV9mPVmB7CawoHp_XUI49wz12Qz0z7M?usp=sharing

Categorised in: , , ,