Kính gửi:

– Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường;

Thực hiện công văn số 1481-CV/TU ngày 16/5/2023 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV);

Chi bộ xin gởi đến quý thầy, cô Chương trình hành động số 61- CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV);

Đề nghị quý thầy, cô nghiên cứu và vận dụng vào thực tế công việc được giao;

Trân trọng!

CHI BỘ

PBT – Trần Thị Bảo Chi

Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1tAUr34o0_tvL5uHBoRY-uiatFSWZJFsY/view?usp=sharing

Categorised in: , ,