Thực hiện kế hoạch 41-KH/CB ngày 03/4/2023 của Chi bộ, về việc tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”;

Nay chi bộ xin thông báo:

– Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đọc kỹ kế hoạch gởi kèm và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Kế hoạch, trong đó lưu ý:

+ Cấp ủy, BGH, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn: làm báo cáo và trình bày trước chi bộ (báo cáo sẽ gởi trước cho các đồng chí trong chi bộ để chuẩn bị ý kiến góp ý);

+ Các đồng chí đảng viên còn lại vẫn phải làm báo cáo theo mẫu gởi kèm, nhưng không trình bày trước chi bộ.

+ Trong mẫu gởi kèm, trang 1: Dành cho đảng viên (đối tượng 2); trang 2: dành cho đảng viên lãnh đạo, quản lý (đối tượng 1).

+ Chi bộ gởi kèm mẫu báo cáo tham khảo của một đồng chí trong Ban Tuyên giáo Thành ủy để các đồng chí tiện tham khảo và viết báo cáo.

– Báo cáo toàn bộ đảng viên nộp về cấp ủy, trước ngày 16/4/2023, gồm bản in và bản mềm (gởi qua mail chi ủy).

Trân trọng!

CẤP ỦY

PBT – Trần Thị Bảo Chi

link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1PF9GzaXLACq1GdhoNwA2fCf3RkSrfRb1?usp=sharing

Categorised in: , ,