Hiện  nay,  tỉnh  Bình  Thuận đang thí điểm  cách  ly  và điều  trị bệnh nhân Covid-19 (F0) nhẹ và không có triệu chứng (tầng 1) tại nhà, do đó việc ý thức của F0 khi được điều trị tại nhà rất quan trọng để góp phần giảm tải cho hệ thống y tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Nhà trường kính gửi quý thầy cô tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà để nghiên cứu và thực hiện khi cần thiết. Kính nhờ GVCN chuyển cho các em học sinh diện F0 điều trị tại nhà để các em biết cách chăm sóc bản thân và gia đình.
Link tham khảo:
https://drive.google.com/file/d/15Un2Q3byT0OwRy57dfmzbheBbpRxADZv/view?usp=sharing

Categorised in: , , ,