– Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm “Ngày Thương binh – Liệt sĩ” (27/7/1947-27/7/2017), do Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết phát (kèm theo Hướng dẫn số 26-HD/TG).

– Tài liệu Tuyên truyền Quan hệ Việt Nam – Lào 2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cung cấp.

Categorised in: ,